جزوه اصول فقه نموداری
برای دانلود جزوه اصول فقه نموداری(از وبلاگ تبصره) اینجا کلیک کنید.
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در جمعه سی ام فروردین 1392  |
 جزوات دکتر شهبازی
برای دانلود جزوه کامل حقوق مدنی به جز مدنی5 وارث از دکتر شهبازی اینجا کلیک کنید.

برای دانلود جزوه کامل حقوق مدنی۳تا۷و وصیت و شفعه از دکتر شهبازی اینجا کلیک کنید.

برای دانلود جزوه ارت از دکتر شهبازی اینجا کلیک کنید.

برای دانلود جزوه اصول فقه دکتر شهبازی با تایپ آقای موسی پور اینجا کلیک کنید.

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در جمعه بیست و سوم فروردین 1392  |
 جزوه کنکوری تجارت3و ۴ دکتر ربیعا اسکینی
برای دانلود جزوه کنکوری تجارت ۳ دکتر ربیعا اسکینی اینجا کلیک کنید

برای دانلود جزوه کنکوری تجارت ۴ دکتر ربیعا اسکینی اینجا کلیک کنید

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در جمعه یکم اردیبهشت 1391  |
 کتاب Cambridge - Professional English in Use - Law
برای دانلود کتاب Cambridge - Professional English in Use - Law اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در جمعه یکم اردیبهشت 1391  |
 کتاب الموجز في أُصول الفقه الجزء الأول

برای دانلود کتاب الموجز في أُصول الفقه الجزء الأول اینجا کلیک کنید

برای دانلود کتاب الموجز في أُصول الفقه الجزء الثانی اینجا کلیک کنید

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در جمعه یکم اردیبهشت 1391  |
 جزوات حقوق مدنی برای کنکور کارشناسی ارشد
برای دانلود جزوه حقوق مدنی۱ اینجا کلیک کنید

برای دانلود جزوه حقوق مدنی۲ اینجا کلیک کنید

برای دانلود جزوه حقوق مدنی۳ اینجا کلیک کنید

برای دانلود جزوه حقوق مدنی۴ اینجا کلیک کنید

برای دانلود جزوه حقوق مدنی۵ اینجا کلیک کنید

برای دانلود جزوه حقوق مدنی۶ اینجا کلیک کنید

برای دانلود جزوه حقوق مدنی۷ اینجا کلیک کنید

برای دانلود جزوه حقوق مدنی۸ اینجا کلیک کنید

 

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در جمعه یکم اردیبهشت 1391  |
 جزوه جقوق اداری۲
برای دانلود جزوه جقوق اداری۲ اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در جمعه یکم اردیبهشت 1391  |
 جزوه جقوق اداری۱

برای دانلود جزوه جقوق اداری۱ اینجا کلیک کنید

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در جمعه یکم اردیبهشت 1391  |
 جزوه آئین دادرسی مدنی1و2و3
برای دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی۱و۲و۳ (خلاط کتب دکتر شمس) اینجا کلیک کند
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در جمعه یکم اردیبهشت 1391  |
 جزوه حقوق تجارت3 دکتر موسوی
برای دریافت جزوه حقوق تجارت3 دکتر موسوی اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390  |
 جزوات پیام نور

برای دریافت جزوه ادله اثبات دعوا اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه حقوق سازمان هاي بين المللي اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه حقوق اساسي 2 اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه حقوق بين الملل خصوص 1 اینجا کلیک کنید

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در سه شنبه بیست و هفتم دی 1390  |
 کتاب مشارکت سیاسی زنان موانع و امکانات
برای دانلود کتاب مشارکت سیاسی زنان موانع و امکانات نوشته مهرانگیز کار اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در سه شنبه بیست و هفتم دی 1390  |
 جزوه دادرسی کیفری 1 دکتر گلدوست جویباری

برای دریافت جزوه دادرسی کیفری 1 دکتر گلدوست جویباری اینجا کلیک کنید

 

 

پسورد : www.abadanlawyer.blogfa.com

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در جمعه بیست و سوم دی 1390  |
 جزوه دادرسی مدنی ۲ دکتر عبدالله شمس
برای دریافت جزوه دادرسی مدنی ۲ دکتر عبدالله شمس اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در جمعه بیست و سوم دی 1390  |
 کتاب مجموعه قوانین
برای دریافت کتاب مجموعه قوانین اینجا کلیک کنید

 

 

 

با تشکر از آقای متینفر

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در سه شنبه بیستم دی 1390  |
 قوانین کشور
برای خواندن قوانین موضوعه ــ آراء وحدت رویه ـ آیین نامه ها و اساسنامه ها اینجا کلیک کنید

 

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 چکیده مقالات نشریه دادرسی
برای دریافت چکیده مقالات نشریه دادرسی اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 جزوات قضائی

برای دریافت جزوه بررسی جرم اختلاس؛اینجا کلیک کنید  

برای دریافت جزوه بررسی جرم ارتشاء؛اینجا کلیک کنید  

برای دریافت جزوه بررسی جرم سرقت؛اینجا کلیک کنید  

برای دریافت جزوه بررسی جرم تبانی در معاملات دولتی؛اینجا کلیک کنید  

برای دریافت جزوه بررسی جرم توقیف و حبس غیرقانونی؛اینجا کلیک کنید  

برای دریافت جزوه بررسی جرم جعل؛اینجا کلیک کنید  

برای دریافت جزوه بررسی مقررات قانون بکارگیری سلاح؛اینجا کلیک کنید  

برای دریافت جزوه بررسی قرارهای تأمین کیفری؛اینجا کلیک کنید  

برای دریافت جزوه نگرش علمی و کاربردی به قرارهای نهایی؛اینجا کلیک کنید  

برای دریافت جزوه بررسی ساختار  و صلاحیت های سازمان قضایی نیروهای مسلح اینجا کلیک کنید  

برای دریافت جزوه شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح؛اینجا کلیک کنید  

برای دریافت جزوه ابلاغ اوراق قضايي؛اینجا کلیک کنید  

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 جزوات آئين دادرسي مدني

برای دریافت جزوه آئين دادرسي مدني 3 ( دكتر عباس كريمي ) اینجا  کلیک کنید

برای دریافت جزوه آئين دادرسي مدني 2 ( دكتر عباس كريمي ) اینجا  کلیک کنید

برای دریافت جزوه آئين دادرسي مدني 1 ( دكتر عباس كريمي ) اینجا  کلیک کنید

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 جزوات حقوقی

با تشکر از جناب آقای احسان زررخ

برای باز کردن جزوات به پسورد نیاز دارید: zarrokh-ehsan

برای دریافت جزوه آئین دادرسی کیفری جناب آقای دکتر آشوری اینجا کلیک کنید

 برای دریافت جزوه جزای اختصاصی 2 جناب آقای دکتر آزمایش اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه جزای اختصاصی مرحوم دکتر امیرخان سپهوند اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه مدنی 1 جناب آقای دکتر درودیان اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه مدنی 3 جناب آقای دکتر درودیان اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه مدنی 4 جناب آقای دکتر درودیان اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه مدنی 7 جناب آقای دکتر کاشانی اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه جزای اختصاصی 1 جناب آقای دکتر توجهی اینجا کلیک کنید

 برای دریافت جزوه جزای اختصاصی 2 جناب آقای دکتر توجهی اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه جزای اختصاصی 3 جناب آقای دکتر توجهی اینجا کلیک کنید

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 جزوات حقوقی
با تشکر از جناب آقای احسان زررخ

برای دریافت جزوه حقوق تجارت 1 جناب آقای دکتر فخاری اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه حقوق تجارت 2 جناب آقای دکتر فخاری اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه حقوق تجارت 3 جناب آقای دکتر فخاری اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه حقوق تجارت 4 جناب آقای دکتر فخاری اینجا  کلیک کنید

برای دریافت جزوه حقوق تجارت 5 جناب آقای دکتر فخاری اینجا  کلیک کنید

 برای دریافت جزوه درس حقوق سازمانهاي بين المللي ( دكتر ابراهيم بيگ زاده ) اینجا کلیک کنید

 برای دریافت جزوه درس حقوق درياها ( دکتر نجفي اسفاد )اینجا  کلیک کنید

 برای دریافت جزوه حقوق اتحاديه اروپا ( حسين يزداني ) اینجا  کلیک کنید

 برای دریافت جزوه قواعد حقوق بشردوستانه عرفي بين المللي ( احمد فدوي، حسين يزداني ) اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه حقوق جزاي اختصاصي ( دكتر جعفر كوشا ) اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه عنصر معنوي جرايم ( دكتر رضا نوربها ) اینجا  کلیک کنید

 

برای دریافت جزوه حقوق ثبت استاد هاشمی اینجا کلیک کنید

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 روزنامه رسمی
برای دسترسی به نسخه اینترنتی روزنامه رسمی امروز اینجا کلیک کنید

برای جستوجو و پیدا کردن مطلب مورد نظر خود اینجا کلیک کنید

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 آرشیو فصلنامه کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
برای دریافت آرشیو فصلنامه کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 دانلود سوالات آزمونهای حقوقی
برای دریافت سوالات آزمون فراگیر حقوق بین الملل سال 88 اینجا کلیک کنید

 برای دریافت سوالات آزمون فراگیر حقوق جزاوجرم شناسی سال88 اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون دانشگاه آزاد اسلامی حقوق جزا وجرم شناسی سال90 اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق سال 1390 اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون دانشگاه آزاد اسلامی حقوق بین الملل سال90 اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون دانشگاه آزاد جقوق عمومی سال90 اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون دانشگاه آزاد گروه ج حقوق خصوصی سال90 اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون حقوق خصوصی سال89 دانشگاه آزاد خوراسگان اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون فراگیر حقوق جزاوجرم شناسی سال89 اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون فراگیر حقوق خصوصی سال89 اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون فراگیر حقوق خصوصی سال ۸۸ اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون فراگیر حقوق خصوصی سال87 اینجا کلیک کنید

برای دریافت سوالات آزمون فراگیر حقوق خصوصی سال ۸۶ اینجا کلیک کنید

برای دریافت دفترچه آزمون قضاوت 89 اینجا کلیک کنید

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 آرشیو کامل سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری اصفهان
برای دریافت آرشیو کامل سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری اصفهان اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 آرشیو کامل مجله قضاوت
برای دریافت آرشیو کامل مجله قضاوت اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 آرشیو کامل ماهنامه ویژه قوانین و مقررات
برای دریافت آرشیو کامل ماهنامه ویژه قوانین و مقررات اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 مجله حقوقی بین المللی
برای دریافت آرشیو کامل مجله حقوقی بین المللی اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 سوالات آزمون قضاوت ۹۰
برای دریافت دفترچه سوالات آزمون قضاوت ۹۰ اینجا کلیک کنید
|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در شنبه دهم دی 1390  |
 چند کلمه با خدا
در رویاهایم دیدم که با خدا گفت وگو می کنم.خدا پرسید: پس تو میخواهی با من گفتوگو کنی؟ من در پاسخ گفتم: اگر وقت دارید؟ خدا خندید و گفت: وقت من بی نهایت است. پرسیدم: عجیب ترین چیز بشر چیست؟ خدا پاسخ داد: کودکیشان، اینکه آنها از کودکیشان خسته میشوند و عجله دارند که بزرگ شوند و بعد دوباره پس از مدتها آرزو می کنند باز کودک شوند .این که آنها سلامتی خود را از دست می دهند تا پول به دست آورند و بعد پول شان را از دست می دهند تا سلامتی از دست رفته بدست آرند. . این که آن ها به گونه ای زندگی می کنند که گویی هرگز نمی میرند و به گونه ای می میرند که گویی هرگز نزیستند ؛ نگاهش کردم... مدتی سکوت کردیم... من دوباره پرسیدم: می­خواهی کدام درس های زندگی را فرزندان آدم بیاموزند؟ گفت:بیاموزند که دو نفر می توانند به یک نقطه نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند ؛ بیاموزند که ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد، بلکه کسی است که به کمترین ها نیاز دارد من با خضوع گفتم: از شما به خاطر این گفت وگو سپاسگزارم. آیا چیز دیگری هست که دوست دارید به فرزندان آدم بگویید؟ خداوند لبخند زد و گفت:فقط اینکه بدانند من اینجا هستم «همیشه»

|+| نوشته شده توسط مرتضی(حمید) خواجه زاده در شنبه دهم دی 1390  |
 
 
 
بالا